Tel: 661 599 991 | Email: biuro@e-skipass.pl

Kontakt

 

E-skipass Sp. z o.o.
Krzeszowice 32-065
Nawojowa Góra ul. Nawoja 1

e-mail: biuro@e-skipass.pl

Dane rejestrowe: 
E-skipass Sp. z o.o. z siedzibą w Nawojowej Górze 32-065, ul. Nawoja 1, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000465088. 
Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.

Numer NIP: 5130235158