Tel: 661 599 991 | Email: biuro@e-skipass.pl

Dotacje na innowacje

 

 

 

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł: Wprowadzenie automatyzacji współpracy w zakresie świadczenia nowej usługi e-skipass pomiędzy E-skipass.pl Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi

Nr Umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-236/13-00

Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek nowego funkcjonalnie produktu: e-skipass, który dzięki integracji z systemami informatycznymi partnerów biznesowych będzie oferował im nowe funcjonalności, niedostępne dotychczas na rynku. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu zautomatyzowanie współpracy z partnerami biznesowymi.

Strona www: http://e-skipass.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 "DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w Waszą przyszłość"